17 Jan

Rajac je planinski vrh koji se nalazi na planini Suvobor na 848 metara nadmorske visine. Oko samog vrha prostire se visoravan sa nadmorskom visinom koja varira od 600 do 848 metara, i koja se naziva Rajac po vrhu koga okružuje. Planinski vrh Rajac sa svojom okolinom identičnog naziva je jedan od najatraktivnijih planinskih predela planine Suvobor, koja se nalazi u Zapadnoj Srbiji, a koja je pogodna je za razvoj različitih vrsta turizma,odmor, šetnju i različite vidove rekreacije.

KOSIDBA NA RAJCU
Ova manifestacija, proistekla iz narodne mobe, organizuje se svake godine u prvoj nedelji po Petrovdanu. Glavna atrakcija je međunarodno takmičenje kosaca. U programu su i izložba savremene poljoprivredne mehanizacije (sa demonstracijom rada) i kulturno-zabavni program. Ova manifestacija traje tri dana.